AAOnierop

 

De zeer uitgebreide Collectie aan materiaal omvat de gehele Nederlandse koopvaardij, Marine, sleepvaart, coasters, tankers, binnenvaart, visserij, zeilvaart, passagiervaart enzovoort.


Uiteenlopende, omvangrijke documentaires (boeken), geschriften, foto's vanaf 1845, negatieven, 16, 35 en 8 mm films, dia's, schilderijen, oorkondes, enzovoort geven een overzichtelijk beeld van het eens zo roemrijke scheepvaartverleden.


Daarnaast spreken de destijds aan boord gebruikte voorwerpen nog steeds hun eigen taal: uniformen, poststukken, vlaggen, passagebiljetten, afvaartlijsten, reisgidsen, logboeken,labels, bestek, serviesgoed, glaswerk, menukaarten en menustandaards, linnengoed, asbakken, lepeltjes, scheepsbellen, stoomfluiten, loggen, souvenirs en wat al niet meer.


Dit (privé) museum is niet alleen gespecialiseerd in de geschiedenis van de scheepvaart op Indie, maar tevens roept het de herinneringen en sfeer uit vroeger dagen van het voormalige Nederlands-Indie op.