"Een bijzonder museum "

''Veel meer, heel anders ook, dan we doorgaans van een maritiem museum in de klassieke betekenis mogen verwachten"

"Daarmee is het museum als kijkmuseum al meer dan de moeite van een bezoek waard, maar is vooral voor onderzoekers en maritieme kunstenaars van onschatbare waarde"

"... een bakkie koffie is altijd te regelen bij Jan"